Консултантски услуги     Подготовка на документи по европейски програми    Изпълнени проекти
Изпълнени проекти

През 2005-2006 год. работихме по проект "Подпомагане на малки и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки-НАССР" към Министерство на икономиката. Юни 2006 год. бяха приключени и успешно отчетени 4-те проекта по внедряването на НАССР система в "Милк Инженеринг" ООД, гр. Смолян; "Сакарела" ООД, гр. Ямбол; "Стил ЕА" ЕООД, с. Бели Лом, гр. Разград и "Сердика 90" АД, гр. Добрич.

През 2006 год. "ФЛАГ-АПЕКС" ООД оказа съдействие на 18 фирми при подготовка на документите и включване в Програма ФАР "Подкрепа за повишаване на конкурентността на българските предприятия" Компонент "Консултантска Грантова Схема (КГС)", по която сме одобрени като консултантска фирма. От тях 15 бяха одобрени и подписаха договори с ИА-ФАР. Към 31 май 2007 год. успешно приключихме и отчетохме всичките 15 (петнадесет) проекта.

По Програма ФАР "Схема за безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентноспособността" Компонент Грантова Схема "Конкорентноспособност-1" (ГСК-1) към Министерството на Икономиката и Енергетиката, която предоставя до 50 000 евро безвъзмездна помощ за консултантски услуги, инвестиции и професионално обучение оказахме ефективно съдействие на 19 фирми при подготовката на документите и обосновката за кандидатстване по всички елементи, както и за реализиране на елемента за консултантски услуги.

По Програма ФАР "Схема за безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентноспособността" Компонент Грантова Схема "Конкорентноспособност-2" (ГСК-2) към Министерството на Икономиката и Енергетиката, която предоставя до 50 000 евро безвъзмездна помощ, оказахме съдействие на 11 фирми при подготовката на документите и обосновката за кандидатстване по всички елементи, както и за реализиране на елемента за консултантски услуги

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP