Консултантски услуги     Клиенти, проекти и референции
Клиенти, проекти и референции

Ползи за клиентите от внедряване на ISO 9001:2008 и HACCP

Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и HACCP система са извлечени от опита на водещите световни фирми и са доказали ползите си сред още стотици хиляди други в света. Правилното им прилагане позволява на българските фирми:

  • да постигнат по-добро удовлетворяване на нуждите на клиентите си, да повишат доверието към фирмата си и като резултат - да увеличат продажбите и финансовите си резултати;
  • да елиминират възможностите за рекламация и загуба от некачествено производство, от скъпо струващо отстраняване на дефекти;
  • да увеличат конкурентните си възможности у нас и за излизане на европейските пазари чрез по-добро управление на ресурсите и оптимизиране на процесите, а оттам, намаляване себестойността на продуктите/услугите и нарастване удовлетвореността на клиентите;
  • да въведат принципа за непрекъснато подобрение в управлението и процесите;
  • да постигнат по-успешно управление на човешките ресурси, яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всеки свой служител;
  • да постигнат сигурност, че прилаганите добри производствени практики и контрола върху критичните точки на производството, преработката и съхранението на хранителни продукти елиминират възможността от развалянето им и нежелателни последици за консуматорите.

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP