Консултантски услуги     Подготовка на документи по европейски програми
Подготовка на документи по европейски програми

ЕВРОФОНДОВЕ - Как да кандидатстваме за финансиране?

Членството на България в Европейския съюз осигурява на страната ни възможност да усвои до 7 млрд. евро от европейските Структурни фондове за развитие и модернизация на различни сфери от икономиката и социалната дейност.

Те са описани в седемте оперативни програми (ОП):

 • "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"
 • "Регионално развитие"
 • "Развитие на човешките ресурси"
 • "Транспорт"
 • "Околна среда"
 • "Административен капацитет"
 • "Техническа помощ"

Със средствата, които ЕС ще отпусне на България за периода 2007 - 2013 г., ще се финансират основно ДВА ТИПА ПРОЕКТИ. Единият вид е по схемата за безвъзмездна помощ, вторият е инвестиционен тип проект

"ФЛАГ-АПЕКС" ООД може да Ви окаже съдействие за:

 • своевременното информиране и разясняване на изискванията на различни финансиращи програми
 • информиране и ориентиране към подходящи финансиращи програми
 • подготовка на проектни предложения
 • управление и отчитане на изпълнението на финансираните проекти

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP