Консултантски услуги
За нас

"ФЛАГ-АПЕКС" ООД е българска фирма, оказваща консултантски услуги и обучение за внедряване на международните стандарти на системи за управление с цел повишаване на конкурентоспособността, производителността и ефективността на българските малки и средни фирми.

Фирмата предлага съдействие при внедряване на международни и европейски стандарти за качество, безопасност на храни, изпълнение на програми за развитие и постигане на конкурентоспособност, подготовка и управление на проекти по програма PHARE и други.

"ФЛАГ-АПЕКС" ООД предлага адекватно обучение, свързано с управлението на системите с практическа насоченост.

Фирмата разполага с висококвалифицирани български специалисти и консултанти в сферата на международните стандарти.

Продължаваме традициите на FLAG Consortium – програма, финансирана от Американската Агенция за Международно Равитие (USAID), за подпомагане на частния сектор в България.

Apparel Buying Services | Консултантски услуги | Услуги за предприятия от шивашкия бранш | Контакти
Copyright © 2008 Флаг-Апекс ООД
Дизайн: LoOP